Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.servispneumatik.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
 2. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodníma podmínkama a reklamačním řádem. Tyto obchodní podmínky si zároveň kupující může vytisknout.

Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel (prodávající) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 4. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Ochrana osobních údajů kupujícího

 1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.servispneumatik.cz kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.
 2. Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.
 3. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
 4. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.
 5. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík“.
 6. Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.
   

Objednávka přes e-shop je závazná ! Pokud odmítnete zásilku s Vámi objednaným zbožím, požadujeme v souladu s občanským zákoníkem uhrazení způsobené škody na přepravě apod.

Doprava

Doručení zásilky v ceně:
0,- Kč /
100,- Kč / 110,- Kč / 130,-Kč / 140,- Kč / 150,- Kč / 160,-Kč / 250,- Kč s DPH.

Cena dopravy se promítne před dokončením objednávky na základě Vámi zvolené dopravy a platby při vytváření objednávky.

 • DPD kurýr - objednávka bude odeslána DPD kurýrem na adresu zákazníka. Kurýr má tři pokusy o doručení k Vám, ráno vás telefonicky informuje o času doručení. Pokud Vás nezastihne, zásilka se vrací. Můžete si také zásilku nechat přesměrovat na jinou adresu v rámci kraje. Po dohodě lze také vyzvednout na depu. Obvyklá doba doručení zásilky je 1-2- dny po expedici z našeho skladu. Platba v hotovosti u řidiče, bankovním převodem, platební bránou GoPay nebo platební kartou v případě, že jste si zvolii při vytváření objednávky "Platební kartou DPD kurýrovi".

 • Osobní odběr - jakmile bude objednávka připravena k vyzvednutí na výdejní adrese Vídeňská 89, Brno, budete vyzváni k odběru e-mailem, telefonicky, nebo SMS-kou.
   

Upozorňujeme, že při překročení váhy zboží nad 10 kg, Vám bude doúčtována doprava dle platnýého ceníku České pošty s.p., nebo DPD (Direct Parcel Distribution).

Platba

 • Platba v hotovosti na výdejně v Brně - zboží zaplatíte hotově při odběru přímo na pobočce v Brně.
 • Platba dobírkou - zboží zaplatíte při převzetí řidičovi DPD, který Vám vystaví doklad o zaplacení.
 • Platební kartou DPD kurýrovi - zboží zaplatíte Vaší platební kartou při převzetí řidičovi DPD, který disponuje platebním terminálem. Můžete zaplatiti i v hotovosti, pokud nebudete mít na kartě dostatek finančních prostředků. Řidič je povinne Vám vystavit doklad o zaplacení.
 • Platební kartou na výdejně v Brně - zboží zaplatíte Vaší platební kartou přímo na pobočce v Brně.
 • Bankovním převodem z Vašeho účtu - zboží zaplatite převodem příslušné částky na náš bankovní účet 2591047001/5500 (Raiffeisen Bank), Nebo na účet 2204524227/6210 (mBank). Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky. Po odeslání objednávky Vám bude přiděleno identifikační číslo, toto číslo bude uvedeno v potvrzovacím e-mailu jako číslo objednávky. Pečlivě si jej opište a uveďte jej při platbě bankovním převodem jako variabilní symbol platby. Konstantní symbol je 8. Ihned jak přijmeme Vaši platbu na náš účet, zboží vyexpedujeme na Vaši adresu a přesný termín dodání Vám potvrdíme na e-mail.
 • GoPay - mikroplatební systém, který můžete ji využít k úhradě zboží online. Nemusíte se obávat, přenos informací je šifrovaný a tedy naprosto bezpečný. Více info zde.

  Nabídka platebních metod tohoto systému je pravdu široká:

  - Součástí platebního systému GoPay je moderní GoPay peněženka. Jedná se o elektronickou variantu běžné peněženky pro snadnou a rychlou úhradu drobných částek v prostředí internetu.

  - Elektronická peněženka pro celosvětové internetové platby a mezinárodní převody. Provoz zajišťuje Moneybookers Ltd.

  - Platební systém pro bezhotovostní úhrady z běžného účtu vedeného u Komerční banky. Provoz zajišťuje Komerční banka, a.s.

  - Platební systém pro bezhotovostní úhrady z běžného účtu vedeného u Raiffeisenbank. Provoz zajišťuje Raiffeisenbank a.s.

  - Platební systém pro bezhotovostní úhrady z běžného účtu vedeného u mBank. Provoz zajišťuje BRE Bank S.A.

  - Možnost standardního bankovního převodu z libovolného bankovního účtu na obchodní účet s přesně definovaným zadáním platby.

  - Provoz platebních karet VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, American Express, JCB prostřednictvím ověřeného systému 3D-Secure.

  - Platební systém superCASH nabízí hotovostní způsob úhrady ceny prostřednictvím terminálů společnosti SAZKA a.s. a České pošty, s.p. Provoz zajišťuje společnost Manum, s.r.o.

Poškození při přepravě

Jak postupovat v případě, že Vám dopravce doručil poškozenou zásilku?

DPD

Je-li balík viditelně poškozen

Příjemce zásilky je povinen při převzetí zásilky IHNED zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Řidič je povinnen po zaplacení převzatého balíku na vaši žádost posečkat, než dojde k rozbalení a zkontrolování obsahu zásliky. Pokud příjemce zjistí zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez odkladu řidiči DPD, který je povinen sepsat zápis o škodě.

Pokud balík nevykazuje zjevně známky poškození

Skrytou vadu je příjemce zásilky povinen oznámit DPD bez odkladu, nejpozději však do tří dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, a vyžádat si sepsání zápisu o škodě viz. http://public.dpd.cz/ocm Pokud tato zásada nebude prokazatelně dodržena, má DPD právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody během přepravy.
Na pozdější reklamace bohužel DPD nebere zřetel. Na jakékoliv pozdější reklamace poškození při přepravě, nebere zřetel ani naše firma. V tomto případě může reklamaci uplatnit pouze příjemce (adresát). Zboží je jeho majetkem a službu „doprava“ vykonávala DPD pro jeho osobu. Společnost GSM centrum s.r.o. již bohužel v takovýchto případech nemůže pro zákazníky nic udělat.

V obou případech (podle odst. 1 a 2) má DPD právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí příjemce se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí příjemce bez souhlasu DPD zásilku likvidovat nebo přepravovat na jiné místo.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 1. Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě - předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. datum doručení je 1.2., poslední den zboží odeslat tzn. např. podat k přepravě či osobně vrátit v sídle provozovny je 15.2.). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 2. V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený, v původním obalu a čistý spolu s fakturou/dodacím listem.
 3. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.
 4. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
 5. Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.
 6. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 8 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo od objednávky (kupní smlouvy) odstoupit v případě, že objednané zboží již není na skladě a bylo doprodáno.
 3. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.servispneumatik.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


GSM centrum s.r.o. - provozovatel www.servispneumatik.cz
Sídlo společnosti: Jakubské nám 1, Brno 602 00
Ičo: 26305810, Dič: CZ26305810

Ověření firmy na veřejné listině naleznete
zde.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.1 2016

Vše o pneumatikách - čtětě !

Všo o pneumatikách

Akceptujeme platby kartou

Autobaterie VARTA

Nejlepší cena ve městě.

Příslušenství
Kontakt

AUTO - PNEU SERVIS GOLEM
Vídeňská 89, Brno (mapa)
Tel.: 603 316 755
Tel./fax: 543 213 036
Provozní doba:
Pondělí - Pátek: 8:00 - 17:00

TPMS EXPERT

TPMS
Tento servis je expert na monitorování
tlaku v pneumatikách TPMS

Testy zimních pneumatik

Test zimních pneumatik

Centrální zamykání

Monzáž centrálního zamykání
Provádíme montáž centrálního zamykání s D.O.
na všechny vozy již od 1999,- Kč
(včetně zařízení - jednotek)

Naši spokojení zákazníci

Seznam.cz | Aves Group, s.r.o. | Ferona a.s. | Bauhaus, k.s. | Iudicata s.r.o. | Aves Plus, spol.s.r.o. | FERMAT CZ s.r.o. | TRIBOTEC s.r.o. | VALMONT CR s.r.o. | Rádio Krokodýl FM103 | FASTENERS CZ a.s. | PERLACASA s.r.o. |  FERMAT STROJE LIPNÍK s.r.o. | ALTA a.s. | PYRONOVA IS s.r.o. | ELDACO a.s. | PSK Group, spol. s.r.o. | MOSTEX import – export | Soukromá klinika LOGO s.r.o. | MAXIDODAVKY.CZ | Et Gastro s.r.o. | ADAPA s.r.o. | ONIO s.r.o. | TOMKET s.r.o. | nejlevnejsipneu.cz | EMUJ a.s + mnoho dalších koncových zákazníků ...

Kontrola stavu tachometru